Laadukasta biopolttoainetta

Biopolttoainetta ympäristöystävällisesti

Biopolttoainetta tuotetaan jäterasvoista.  Tuottamaamme biopolttoainetta -eli biopolttoöljyä ja biodieseliä- voidaan hyödyntää mm. lämmitysöljynä tai liikennepolttoaineena tavallisissa diesel-moottoreissa, joko 100-prosenttisena tai fossiiliseen polttoaineeseen sekoitettuna. Lisäksi se on lisäaineistettavissa talvikäyttöön kuten fossiilinen diesel.

Biojalostamo

Biopolttoaineemme valmistetaan Laukaan biojalostamossa, joka sijaitsee Leppävedellä, 16 km Jyväskylän keskustasta.

Laukaan biojalostamo tuottaa mm. käytetyistä ravintolarasvoista sekä elintarviketeollisuuden rasvapohjaisesta jätteestä biodieseliä ja biopolttoainetta liikenne- ja lämmityskäyttöön.

Laukaan biojalostamo perustuu uudentyyppiseen biodiesel- ja biokaasuteknologiaan, jonka tuotantoprosessi on erittäin ympäristöystävällinen. Perinteiset biodieselin valmistusprosessit kuluttavat suuressa määrin kemikaaleja ja puhdasta, juomakelpoista vettä, tyypillisesti 3-4 m³ puhdasta vettä tuotettua biodieselkuutiota kohti. Valmistusprosessimme kuluttaa hyvin alhaisen määrän kemikaaleja, eikä lainkaan vettä. Lisäksi, biojalostamomme voi käsitellä hyvin monenlaisia ja -laatuisia biopohjaisia rasvajätejakeita verrattuna perinteisiin biodiesel-prosesseihin. Suurin osa tällä hetkellä olemassa olevista biodieselteknologioista voi käsitellä raaka-aineena vain suhteellisen korkealaatuista jäteöljyä ja -rasvaa. Näin ollen heikkolaatuiset ja veteen sekoittuneet rasvajätejakeet eivät sovellu raaka-aineeksi, joten raaka-aineen määrä on hyvin rajallista. Biojalostamomme sitä vastoin pystyy hyödyntämään myös heikkolaatuiset ja veteen sekoittuneet rasvajätejakeet mahdollistaen laajan raaka-ainepohjan. Biojalostamon käsittely- ja tuotantokapasiteetti on erittäin hyvin skaalautuva, minkä vuoksi biojalostamon toiminta voidaan mitoittaa vastaamaan kasvavaa kysyntää. Laitostoimittajamme on BioGTS Oy.

Biodiesel

Biodieseliä voidaan tuottaa yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden biopohjaisista jäteöljyistä ja -rasvoista, kuten käytetyistä ravintolarasvoista, elintarvike-, eläin- ja kalatuotannon jäteöljyistä ja -rasvoista, biojätteen rasvajakeesta, sekä rasvakaivojätteistä.

Tuottamamme biodiesel täyttää kansainväliset biodieselin laatuvaatimukset (GB/T 20828-2014 Biodiesel Fuel Blend (BD100), GB/T 25199-2014 Biodiesel Fuel Blend (B5), ASTM D6751, EN14214). Biodieselillä on sama energiasisältö sekä vastaavat ominaisuudet kuin fossiilisella dieselillä. Biodieseliä voidaan hyödyntää joko 100-prosenttisena tai fossiiliseen polttoaineeseen sekoitettuna.

Biodiesel on puhdas uusiutuva biopolttoaine, jolla on tutkitusti

  • 80% alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt
  • 70% alhaisemmat hiilivetypäästöt
  • 50% alhaisemmat hiukkaspäästöt kuin fossiilisella dieselillä

Biodieselin käyttö tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan pienentää hiilijalanjälkeä.

Tuottamamme biopolttoaineen edut:

  • Korkealaatuista biodieseliä, joka täyttää kansainväliset biodieselin laatuvaatimukset
  • Voidaan käyttää missä tahansa dieselmoottorissa ilman ongelmia
  • Soveltuu talvikäyttöön
  • Valmistusprosessi ei vaadi lainkaan vettä
  • Valmistusprosessissa käytetään vain vähän kemikaaleja
  • Laaja raaka-ainepohja, myös heikkolaatuiset ja veteen sekoittuneet rasvajätejakeet, joiden hyödyntäminen ei ole mahdollista perinteisillä biodieseltekniikoilla
  • Helposti skaalattavissa vastaamaan kysyntään

Ota meihin yhteyttä!